Monday, 21 October 2019
หน้าแรก arrow ความหมายของตัวอักษรจีน
Main Menu
 หน้าแรก
 เกี่ยวกับ โหราศาสตร์จีน
 ประวัติและผลงานอาจารย์
 คุณประโยชน์วิชาดวงจีน
 หลักสูตรอบรมดวงจีน
 ดวงจีนกับการเลือกคู่ครอง
 ความหมายของตัวอักษรจีน
 พิธีการวางฮวงซุ้ย
 วิเคราะห์ดวงคนดัง
 ใหว้เจ้าองค์ใหน ?
 ทดสอบตั้งดวงจีน
 กระดานถาม-ตอบ
 แนะนำหนังสือ
 ติดต่อเรา

ผู้มาเยือนออนไลน์
เรามี 5 ผู้มาเยือน ออนไลน์

จำนวนครั้งที่เข้าชม

ความหมายของตัวอักษรจีน   พิมพ์ 
ตัวอักษรในดวงจีนมีทั้งหมด 22 ตัว แบ่งเป็นราศีบน(ราศีฟ้า) 10 ตัว และ ราศีล่าง(ราศีดิน) 12 ตัว มีธาตุและพลังต่างๆกำกับ ดังตารางดังต่อไปนี้

ตารางแสดงราศีบน 10 ตัว

รหัส (ลำดับ)
ตัวอักษรจีน
วิธีอ่าน
ธาตุ
พลัง
1
กะ
ไม้
เอี้ยง
2

อิก
ไม้
อิม
3
เปี้ย
ไฟ
เอี้ยง
4

เต็ง
ไฟ
อิม
5
โบ่ว
ดิน
เอี้ยง
6
กี้
ดิน
อิม
7
แก
ทอง
เอี้ยง
8
ซิง
ทอง
อิม
9
ยิ่ม
น้ำ
เอี้ยง
10
กุ่ย
น้ำ
อิม

 

ตารางแสดงราศีล่าง 12 ตัว

รหัส (ลำดับ)
ตัวอักษรจีน
วิธีอ่าน
ธาตุ
พลัง
นักษัตรย์
1
จื่อ
น้ำ
เอี้ยง
ชวด
2
ทิ่ว
ดิน
อิม
ฉลู
3
เอี้ยง
ไม้
เอี้ยง
ขาล
4
เบ้า
ไม้
อิม
เถาะ
5
ซิ้ง
ดิน
เอี้ยง
มะโรง
6
จี้
ไฟ
อิม
มะเส็ง
7
โง้ว
ไฟ
เอี้ยง
มะเมีย
8
บี่
ดิน
อิม
มะแม
9
ซิง
ทอง
เอี้ยง
วอก
10
อิ้ว
ทอง
อิม
ระกา
11
สุก
ดิน
เอี้ยง
จอ
12
ไห
น้ำ
อิม
กุน

*ค่าพลัง เอี้ยง คือ พลังหยาง หรือ พลังบวก เป็นพลังของเพศชาย ส่วนพลังอิม คือตรงกันข้าม เป็นพลังลบ หรือ พลังของเพศหญิง 


หัวข้อยอดนิยม
ดวงจีนของท่าน
ทดสอบตั้งดวงจีน
หลักสูตรอบรมดวงจีน
เจ้าแม่กวนอิม
ใหว้เจ้าองค์ใหน ?

Latest News
การใช้ฤกษ์คลอดบุตร
ความรอบคอบ บันไดสู่ความสำเร็จ
ฮวงจุ้ยกับสถานที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความเป็นมาของการเริ่มต้นการสอนของอาจารย์
วิกรม กรมดิษฐ์