Monday, 21 October 2019
หน้าแรก arrow เกี่ยวกับ โหราศาสตร์จีน
Main Menu
 หน้าแรก
 เกี่ยวกับ โหราศาสตร์จีน
 ประวัติและผลงานอาจารย์
 คุณประโยชน์วิชาดวงจีน
 หลักสูตรอบรมดวงจีน
 ดวงจีนกับการเลือกคู่ครอง
 ความหมายของตัวอักษรจีน
 พิธีการวางฮวงซุ้ย
 วิเคราะห์ดวงคนดัง
 ใหว้เจ้าองค์ใหน ?
 ทดสอบตั้งดวงจีน
 กระดานถาม-ตอบ
 แนะนำหนังสือ
 ติดต่อเรา

ผู้มาเยือนออนไลน์
เรามี 5 ผู้มาเยือน ออนไลน์

จำนวนครั้งที่เข้าชม

เกี่ยวกับ โหราศาสตร์จีน   พิมพ์ 


     โหราศาสตร์จีนหรือที่เรียกว่า "โป๊ยยี่สี่เถี่ยว" มีความเป็นมายาวนานหลายพันปี โดยเริ่มกำเนิดจากปรมาจารย์ "จื่อเพ้ง" ได้คิดค้นขึ้นและถ่ายทอดไว้ โดยมีพื้นฐานจาก ธาตุ 5 ธาตุ คือ ดิน น้ำ ไฟ ทอง ไม้ ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์ คำนวณ จึงสามารถบอกและคาดการณ์สิ่งที่เป็นไปและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ด้วยตัวอักษรจีนเพียง 22 ตัว เรียงร้อยกันก็สามารถถอดรหัสชีวิตออกมาได้มากมาย

     ปราชญ์โบราณ ปรมาจารทั้งหลาย ได้คิดค้นศาสตร์นี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รู้ถึงชะตาชีวิต รวมทั้งวิธีแก้ไข เพื่อปรับการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป ดังนั้นวิชาการนี้จึงมีครูบาอาจารย์คุ้มครองมิให้ใครก็ตามนำไปใช้ในทางที่ผิด มิฉะนั้นจะถูกสวรรค์ลงโทษ

ประวัติปรมาจารย์ จื่อเพ้ง

      ตามจดหมายเหตุได้ยกย่อง สวี่จื่อผิง หรือ จื่อเพ้ง เป็นปรมาจารย์โหราศาสตร์จีน ผู้ชำระและแก้ไขโหราศาสตร์จีนให้สมบูรณ์ จนเกิดเป็นตำราโหราศาสตร์จีนแบบ "โป้ยหยี่" แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อมา

      ก่อนยุคของท่านปรมาจารย์ จื่อเพ้ง ปราชญ์โบราณได้พยายามศึกษาวิธีการทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างๆมานับพันปี เพื่อจุดประสงค์ต่างๆกัน ทั้งการรบ สงคราม การปกครอง เหตุการณ์ดีร้ายเกี่ยวกับบ้านเมือง โดยเริ่มตั้งแต่การเสี่ยงทายโดยใช้กระดูกสัตว์ พิเคราะห์ดวงดาว แต่ก็ยังจำกัดเหตุการณ์และคำทำนายก็ยังไม่แม่นยำถูกต้องนัก ต่อมาได้มีการนำหลักการณ์เบญจธาตุ ปรัชญาหยินหยาง มาใช้ร่วมกับการพยากรณ์ แต่กระนั้นก็ยังหยาบอยู่

      ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน บันทึกเอาไว้ว่า มีปราชญ์คนหนึ่งชื่อ หลี่ปี้เฉียน จากแคว้นคังจวี ได้นำเอาวิชาของพวกพราหมณ์เข้ามาประยุกต์ใช้ จึงทำให้วิชาโหราศาสตร์จีนเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ต่อมาจนถึงยุคท่านปรมาจารย์จื่อเพ้งเข้ามาศึกษาและปรับปรุงศาสตร์นี้จนเป็นอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ คือมีราศีฟ้าและราศีดินของวัน เดือน ปี และยามเกิด รวมกันเป็น 4 เสา 8 อักขระ นำมาคำนวณร่วมกัน จากอักขระดังกล่าวก็สามารถนำมาพยากรณ์ดวงชะตาของบุคคลหนึ่งๆได้

 

 


หัวข้อยอดนิยม
ดวงจีนของท่าน
ทดสอบตั้งดวงจีน
หลักสูตรอบรมดวงจีน
เจ้าแม่กวนอิม
ใหว้เจ้าองค์ใหน ?

Latest News
การใช้ฤกษ์คลอดบุตร
ความรอบคอบ บันไดสู่ความสำเร็จ
ฮวงจุ้ยกับสถานที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความเป็นมาของการเริ่มต้นการสอนของอาจารย์
วิกรม กรมดิษฐ์