Monday, 21 October 2019
หน้าแรก
Main Menu
 หน้าแรก
 เกี่ยวกับ โหราศาสตร์จีน
 ประวัติและผลงานอาจารย์
 คุณประโยชน์วิชาดวงจีน
 หลักสูตรอบรมดวงจีน
 ดวงจีนกับการเลือกคู่ครอง
 ความหมายของตัวอักษรจีน
 พิธีการวางฮวงซุ้ย
 วิเคราะห์ดวงคนดัง
 ใหว้เจ้าองค์ใหน ?
 ทดสอบตั้งดวงจีน
 กระดานถาม-ตอบ
 แนะนำหนังสือ
 ติดต่อเรา

ผู้มาเยือนออนไลน์
เรามี 5 ผู้มาเยือน ออนไลน์

จำนวนครั้งที่เข้าชม

ความเป็นมาของการเริ่มต้นการสอนของอาจารย์   พิมพ์ 
   

อาจารย์เสฐวุฒิเริ่มออกทำงานจริงจังด้วยการเช่าตึก ที่วังหลัง ศิริราช (ค่าเช่า 25,000 บาท) โดยชั้นล่างทำเป็นออฟฟิศสำหรับดูหมอ ดูมาได้ประมาณครึ่งปีก็มีคนขอร้องให้อาจารย์ช่วยสอน ประกอบกับเป็นช่วงที่อาจารย์เสฐวุฒิได้สมัครเข้าเป็นอาจารย์ที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีตำแหน่งเป็น คณะกรรมการวิชาการของสมาคม จึงเริ่มทำการเปิดสอนดวงจีนในสมาคมโหรฯเป็นที่แรก

สอนอยู่เพียงคอร์สเดียว เนื่องจากรายได้จากการสอนไม่เพียงพอ จึงกลับมาเปิดสอนที่วังหลัง โดยใช้ชั้นบนของออฟฟิศทำการสอน แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบ นักเรียนนั่งเรียนได้เพียง 10 คน พอมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงต้องขยับขยายหาที่ใหม่ มาได้ที่ภัตรคารเจ้าพระยา ที่อรุณอัมรินทร์ ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนอยู่ 34 คน จนกระทั่งทางภัตรคารประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องปิดตัวลง อาจารย์เสฐวุฒิจึงต้องหาที่สำหรับสอนใหม่

บังเอิญเป็นช่วงที่ได้พบกับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์จากจุฬาฯ ท่านนั้นได้ชวนอาจารย์เสฐวุฒิไปสอนในหาวิทยาลัย โดยจะชวนนักศึกษาสถาปัตย์ที่ชื่นชอบในเรื่องฮวงจุ้ยมาเรียนด้วย

สถานที่ใช้ในการสอนต่อมาคือที่โรงแรมเอเซีย และโรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ที่ทำการสอนอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 


หัวข้อยอดนิยม
ดวงจีนของท่าน
ทดสอบตั้งดวงจีน
หลักสูตรอบรมดวงจีน
เจ้าแม่กวนอิม
ใหว้เจ้าองค์ใหน ?

Latest News
การใช้ฤกษ์คลอดบุตร
ความรอบคอบ บันไดสู่ความสำเร็จ
ฮวงจุ้ยกับสถานที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความเป็นมาของการเริ่มต้นการสอนของอาจารย์
วิกรม กรมดิษฐ์